Letní tábor Konečných

1. TURNUS – první den

Dobrý den,

první den letošní ZÁHADNÉ GALAXIE probíhal podle předem daných pravidel prvního dne.

Po příjezdu do tábora jsme se ubytovali, vybalili a seznámili s prostorem. Byl svolán nástup a na něm všechny důležité informace zrekapitulovány. Po večeři jsme se vrhli na premiérový slavnostní ceremoniál včetně rozdělení do družinek a představení celé táborové cesty.

Více Vás budeme opět informovat zítra.

Hezký večer !