Letní tábor Konečných

Obchodní a platební podmínky

Na každý turnus zvlášť je nutno vyplnit přihlášku. Každá přijatá přihláška, která bude potvrzena je brána jako závazná s uplatněním storno poplatků. Vyplněním přihlášky zároveň každý souhlasí se zpracováním osobních údajů a s použitím fotodokumentace dcery/syna pro táborové účely jako například webové stránky nebo sociální sítě (fotografie, videa, zvukové záznamy z tábora včetně přihlášených dětí).

Při zaslání přihlášky jsem si vědom povinnosti zaplatit zálohu do 10.4. 2023 a doplatek do 26.6.2023.
– u každé platby uvést do poznámek jméno a příjmení dítěte – pomůže nám to při evidenci plateb

Pokyny k odjezdu a pobytu budou přidány na naše webové stránky a také Vám budou rozeslány pomocí emailu dostatečně dopředu.

Stornopoplatky

Storno podmínky jsou nemilé pro obě strany. Jak pro vás, protože určitě nerušíte akci kvůli tomu, že byste najednou nechtěli jet, tak pro nás.

Zákonný zástupce má právo zrušit přihlášku a rezervaci bez udání důvodu za těchto podmínek:
– 5 týdnů (36. a více dní) před zahájením tábora – vracíme 90% z částky
– 4 týdnů (29. – 35. den) před zahájením tábora – vracíme 80% z částky
– 2 týdnů (15. – 21. den) před zahájením tábora – vracíme 50% z částky
– 1 týden (8. – 14. den) před zahájením tábora – vracíme 40% z částky
– 7 a méně dnů před zahájením tábora – vracíme 30% z částky

Při zrušení pobytu dítěte a jen při závažných důvodech, které nemůže rodič ovlivnit (nemoc, hospitalizace, úraz dítěte, doložená lékařskou zprávou) bude vrácena poměrová částka ceny za neodebrané služby – strava.

Nárokovat vrácení finančních prostředků nelze z důvodu: subjektivních pocitů dítěte (stýskání), porušení táborového řádu, infekčního onemocnění (vši, atd..) nebo z důvodu jiné akce (soustředění, dovolená, dřívější odjezd z pobytu).

Žádost o storno platby (části platby) musí být písemná a doručena na adresu Adam Konečný, Sokolská 14, 602 00 Brno.

Případná vratka storno poplatků vám bude vrácena na váš účet uvedený v žádosti o storno platby.

Platba fakturou

V případě čerpání například příspěvku zaměstnavatele Vám rádi vystavíme fakturu. Je však zapotřebí na náš email odeslat potřebný formulář nebo dokumenty, aby byla faktura správně vystavena.

Platba na účet

Věnujte prosím pozornost tomu, na jaký účet peníze posíláte!!!

I. i II. turnus: 107-6336930217/0100

Informace o platbě

  • do 10.3. záloha 3000,-
  • do 10.6. doplatek

U každé platby uvést do poznámek jméno a příjmení dítěte – pomůže nám to při evidenci plateb.

Potvrzení o platbě (záloha, doplatek nebo rovnou celá částka) Vám zašleme na email. Potvrzení zasíláme 1x týdně.

Ochrana osobních údajů

V případě, že odešlete online přihlášku či fyzicky vytištěnou, souhlasíte se zpracováním údajů následovně:
1) osobní údaje, které budou zpracovány: Jméno a příjmení, emailová adresa, telefonický kontakt, datum narození, dokumenty jako jsou zdravotní způsobilost, bezinfekčnost, kopie průkazů zdravotních pojišťoven aj.,
2) Účelem zpracování osobních údajů je: Zasílání dalších ročníků našeho tábora a také poznání věku dětí, které potřebujeme pro rozdělení do družinek či her,
3) Osobní údaje mohou být poskytnuty následným třetím osobám (pojišťovna vybraná pro pojištění účastníků dětského tábora, oprávněné instituce (krajská hygiena, zdravotní zařízení ..).

Koronavirus

Pokud se tábor neuskuteční z důvodu narížení vlády ČR – vaše platba Vám bude vrácena v plné výši.